Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti Város közintézményeiben
Szerződött támogatás összege: 998 431 834 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. március 31.
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

A projekt Lenti Város Önkormányzata és a Lenti Városgazdálkodási Kft. konzorciumában valósul meg. A forrásfelhasználási keretek közül a támogatási kérelem a „B. Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszegre” irányul.

A projekt célja Lenti város kijelölt 10 intézményének termálvíz alapú geotermikus energiával való ellátása.

Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet; Városi Művelődési Központ Lenti és Városi Könyvtár Lenti (egy épület); Lenti Polgármesteri Hivatal; Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola; Lenti Napközi Otthonos Óvoda székhelye és Petőfi úti telephelye; Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti Járási Hivatal, Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola.

Lentiben 1970-ben találtak termálvizet. A termálvizet először 1988-ban (I. kút), majd 2002-ben (V. kút) minősítette gyógyvízzé az OGYFI. A két termálkút (mely az önkormányzati tulajdonú Lenti Gyógyfürdő Kft. birtokában van) valamint 3 hideg vizes kút (II-IV.) Lenti Gyógyfürdő ellátását szolgálja. Figyelembe véve, hogy a termálkutak által kitermelt víz gyógyvízminősítést kapott, így a kutak bővítése fűtési célzattal nem megvalósítható.

A tervek szerint az intézmények hőigényét 1 db új termelő termálvízkút tudja kielégíteni. A lefűtött termálvíz teljes mennyiségét 1 db új, egymáshoz hasonló mélységű, egymástól megfelelő távolságban lévő elnyelető kúttal helyezzük vissza a rezervoárba.

A rendelkezésre álló adatok alapján a termelő kút kútfejhőmérsékletét 70°C-ra tervezzük. A kútból kitermelhető vízmennyiség 40 m3/h lesz, - az üzemi vízmennyiség ennél ~10 %-kal több is lehet. A termálvíz alacsony gáztartalmúnak és kis sókoncentrációjúnak (1300-1400 mg/l) prognosztizálható. A termelő kút talpmélysége 1470 m, a visszasajtoló kúté pedig 1420 m lesz.

Az intézmények a kialakításra kerülő hőátadó állomásokról, szekunder távhőrendszeren keresztül lesznek ellátva.

A fejlesztés a Pályázati Felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenysége „b) Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával” pontja keretén belül valósul meg.

Projekttevékenységek: Új geotermális kutak létesítése; visszasajtoló kutak fúrása; kútgeofizikai felmérés; fluidum kitermelő rendszer, felhasználókhoz (a 10 db közintézményhez) történő hőszállító rendszer kialakítása. Geológiai vizsgálatok, hidrogeológiai, hőterjedési modellek készítése; kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény és gépészeti beruházások; műszaki tervek elkészítése, valamint a fogyasztók (a 10 db közintézmény) rendszerbe történő bekapcsolása; a geotermikus energia-termelési adatokat és az épületek fogyasztását (hőenergia) mérő-rögzítő berendezések beépítése.

A projekt megvalósítását független műszaki ellenőr kíséri végig.

A fejlesztéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség a 3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek „b) Nyilvánosság biztosítása” pontja keretén belül valósul meg.

Projektelképzelés 10 önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület megújuló energiaellátásának megvalósítását (energiatermelő rendszerek kialakítását) tűzte ki célul, amely helyben elérhető megújuló energiaforrások (geotermikus energia) kiaknázására épül és hosszú távon (több mint 25 év) is fenntartható energiaellátást biztosít.

Mind a 10 intézmény esetében elkészült az energetikai tanúsítvány, melynek értelmében az épületek megfelelnek a hatályban lévő 176/2008. (VI.30) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „FF – átlagos” kategóriának.

Az intézmények mindegyike 100%-ban önkormányzati, valamint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság birtokában van, közcéllal működnek, és a Felhívásban felsorolt intézményeknek adnak helyet.

A geotermális fűtési rendszer üzemeltetését Lenti Városgazdálkodási Kft. fogja végezni, vele az Önkormányzat a megvalósítás során a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatási szerződést fog kötni.

A projekt elvárt eredményei: maximális teljesítmény: 1860 kW; ÜHG gázok csökkentése: 520 t/év; megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 8344 GJ

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

A projekt megvalósításának összköltsége a maximum támogatás keretein belül van, hitel vagy kölcsön felvétele nem szükséges, az Önkormányzat és konzorciumi partnere a projekt keretében él az előleglehívás lehetőségével.

A rendszer üzemeltetéséhez 4 fő szükséges. Ebből az Önkormányzat vállalja, hogy legalább 1 fő a munkaerőpiac hátrányos helyzetű célcsoportjából kerül alkalmazásra.

A fejlesztés jellemzően olyan épületek energiahatékonyságát fokozza, amelyek esetében NYDOP és KEOP projektek keretében megtörtént a hőszigetelés és nyílászáró csere, de a gázfűtés kiváltását jellemzően jelen projekt keretében lehet biztosítani.

Projektpartnerek

Szervezet neve: Lenti Városgazdálkodási Kft.
  8960 Lenti Petőfi S. u. 32.